Schuilenburg Raalte
Alles in de buurt

Schuilenburg in Raalte-Noord is een woonomgeving voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

In Schuilenburg kunnen mensen hun eigen leven leiden, ook  met zorg en ondersteuning. Bovendien is Schuilenburg de kern van het woonservicegebied in Raalte Noord. Bestaande én nieuwe wijken worden zo ingericht dat er zorg of ondersteuning in de nabijheid is. Maar ook voorzieningen zoals een winkel of een kapper. Want dat maakt dat mensen zelfstandig hun leven kunnen blijven leven, op een plek waar zij zich thuis voelen.

Nabijheid

Tegenover Schuilenburg is de polikliniek van het Deventer Ziekenhuis. De fysiotherapeut zit binnen Schuilenburg. Ook aan ‘gemak’ en ‘ontmoeting’ is gedacht. Zo heeft het hoofdgebouw een gezellige open ruimte met onder meer een kapper. In De Noaber drinkt u gezellig een kop koffie en boodschapje haalt u snel en gemakkelijk in onze buurtwinkel.