Hier leef je
op jouw manier!

MAAK KENNIS MET SCHUILENBURG RAALTE

We vinden het belangrijk dat ieder mens zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven kan invullen. Eigen regie noemen we dat. Zelf kiezen waar je woont, wat je eet en wat je doet. Ook wanneer je zorg nodig hebt omdat je beperkt wordt in je gezondheid of je mobiliteit. Vanuit wat iemand zelf kan en wil maken we afspraken over passende ondersteuning, samen met iemands persoonlijke netwerk. Ook buren en dorpsgenoten zijn van harte welkom. Dat maakt dat ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zo normaal als mogelijk kunnenĀ  wonen. En zich thuis en vertrouwd voelen.

Wonen

WONEN IN SCHUILENBURG

Zorgen dat, in plaats van zorgen voor