Schuilenburg Raalte
wonen, zorg en welzijn

Schuilenburg in Raalte-Noord is een woonomgeving voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

We vinden het belangrijk dat ieder mens zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven kan invullen. Eigen regie noemen we dat. Zelf kiezen waar je woont, wat je eet en wat je doet. Ook wanneer je zorg nodig hebt omdat je beperkt wordt in je gezondheid of je mobiliteit. Vanuit wat iemand zelf kan en wil maken we afspraken over passende ondersteuning, samen met iemands persoonlijke netwerk. Ook buren en dorpsgenoten zijn van harte welkom. Dat maakt dat ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zo normaal als mogelijk kunnen  wonen. En zich thuis en vertrouwd voelen.  We werken in kleine zelfsturende teams, dus veel vaste gezichten voor bewoners. Alles wat we doen draagt bij aan de waarde voor bewoners. Ons motto is ‘keep it simple’, we werken met aandacht en zo min mogelijk bureaucratie. De verantwoordelijkheden liggen daarom zo laag mogelijk.

Bestuur en management

Schuilenburg is een samenwerkingsverband tussen ZGR en De Parabool. ZGR is een serviceorganisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij ondersteunen Sallandse senioren bij goed leven in eigen regie. De Parabool zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Deze samenwerking wordt vormgegeven onder de bezielende leiding van coachend manager mevrouw Gerda Kappert.