Schuilenburg Raalte
waarde creëren
Schuilenburg - samen

Schuilenburg in Raalte-Noord is een woonomgeving voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Schuilenburg is hét toonbeeld van wonen, zorgen en leven van de toekomst. De nabije toekomst kunnen we wel stellen, met alle ophanden zijnde veranderingen in de zorg. De Parabool, ZGR en Stichting WiRa werken binnen Schuilenburg met elkaar samen om bewoners te ondersteunen bij goed leven in eigen regie. Professionals doen dit in kleine zelfsturende teams en zorgen voor verbinding met familie, vrienden, buren en mantelzorgers.

Co-creatie in zorg

De nieuwbouw Schuilenburg is een toonaangevend voorbeeld van co-creatie in de zorg.

Een samenwerking die verder gaat dan alleen stenen en gericht is om met elkaar meerwaarde te creëren voor bewoners, hun sociale omgeving en de wijk. Werken in Schuilenburg betekent dus dat je dagelijks te maken hebt met verschillende bewoners, familieleden en met mensen uit de wijk.

Haarmode Mariel

Haarmode Mariël
Telefoon: 06 170 787 44